Over het project

Het plan

Er is een duurzame warmtebron aanwezig: de restwarmte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Ook is er veel hoogbouw en daarmee een grote warmtevraag. Vorig jaar heeft de gemeente samen met de partners energiecoöperatie BENG!, Woonstichting SSW en hoogheemraadschap HDSR een subsidieaanvraag ingediend bij het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van het Rijk. November 2020 hebben wij u laten weten dat deze niet is toegekend. Wij zien nu nieuwe kansen, daarom is er op 1 november 2020 een nieuwe subsidieaanvraag ingediend bij het Rijk. Op 10 maart werd deze subsidie toegekend tijdens het Programma Aardgasvrije Wijken congres.

Doel van de subsidie

De subsidie is bedoeld om mee te betalen aan de investering om zo het kostenplaatje voor iedereen interessant te houden. Met het PAW leert heel Nederland stap voor stap hoe we met collectieve duurzame warmtebronnen ons huis kunnen verwarmen. Dit jaar legt de rijksoverheid in haar beoordeling de nadruk op aspecten als verlagen CO2-uitstoot, kosteneffectiviteit en draagvlak en hebben innovatieve laag temperatuur warmtenetten de voorkeur. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat mogelijke veranderingen in de wijk sociaal, haalbaar en betaalbaar zijn. Ook kunnen andere relevante onderwerpen meegenomen worden, bijvoorbeeld door te kijken naar het toekomstperspectief van de wijk op het vlak van groenvoorziening, parkeren, verkeer, vervangen riolering, overlast of anders.

Bronnet

Veel warmtenetten maken gebruik van een hoge temperatuur warmte. Bij een bronnet wordt water gebruikt op een laag temperatuur niveau. Het koude water wordt door de woning gebruikt als bron om warmte te onttrekken voor een warmtepompsysteem. Gemeente De Bilt en haar partners zien nieuwe kansen voor de aanvraag van dit jaar in een zeer lage temperatuur warmtenet (25°C of lager) met een individuele warmtepomp in de woning. Dit is een stuk energiezuiniger en goedkoper. Daarnaast is het van belang om woningen te isoleren omdat er dan minder energie wordt verbruikt. Momenteel wordt er getekend en gerekend om een gedetailleerder beeld van te krijgen van de mogelijke technische opties voor de wijk Brandenburg West. Dit beeld gaat dus zowel over het bronnet als uw woning. Energiecoöperatie BENG! onderzoekt graag met u als bewoners hoe u uw woning kunt verduurzamen.

Plangebied

Plangebied van het warmtenet in de wijk Brandenburg West
Het plangebied van het warmtenet in de wijk Brandenburg West

 

Dit jaar gaan de plannen over een kleiner gebied dan bij de aanvraag van vorig jaar, zodat de plannen beter uitvoerbaar worden. De westgrens is de Kometenlaan, de zuidgrens de Groenekanseweg en de noordgrens de Olberslaan. We kijken nu naar de Planetenbaan of de Jupiterlaan als mogelijke oostgrens, de keuze wordt nog gemaakt op basis van verschillende scenario’s. Vorig jaar vormden de 1e Brandenburgerweg en de Neptunuslaan de oostgrens. Later kan het gebied van het warmtenet gefaseerd worden uitgebreid.

Uw woning en uw wijk

Uiterlijk eind maart krijgt de gemeente te horen of de subsidieaanvraag is toegekend. Inwoners van Brandenburg West zijn de afgelopen tijd betrokken bij het project door middel van onder andere inwonersavonden. Ook zijn er plannen en ideeën op de betrokkenheid te vergroten. Het betrekken van ieders buren, energiebespaaracties en het isoleren van de woningen kan los van de subsidie al doorgaan. De energietransitie in deze wijk blijft kansrijk. We gaan daarom samen met bewoners door  met de ontwikkeling en uitvoering van de plannen. Bewoners zullen dan ook de komende tijd weer uitgenodigd worden, betrokken worden en geïnformeerd blijven. Wij snappen dat de plannen invloed hebben op uw huis en uw wijk. Daarom willen we ook graag dat u betrokken bent bij de uitwerking van dit plan.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.